EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet kooskõlastas määratud elektriturukorraldajate päev-ette, päevasisese turu toodete ja varumeetodite ettepaneku

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (edaspidi CACM) artiklile 9 lõikele 6 punktile h kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-003 tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse järgmise päeva turu mehhanismis (kooskõlas artikliga 40).

Vastavalt CACM artiklile 9 lõikele 6 punktile h kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-004 tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse päevasisese turu mehhanismis (Päevasisese turu tooted, kooskõlas artikliga 53).

Vastavalt CACM artiklile 9 lõikele 6 punktile f kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-002 määratud elektriturukorraldajate varumeetodid (kooskõlas artikli 36 lõikega 3).

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud dokumendid:

Lisateave:
Marilin Tilkson
Energeetika- ja postiosakonna ekspert
Tel: 667 2576
E-post: marilin dot tilkson at konkurentsiamet dot ee