EST | ENG  

CACM Art 40, 53, 36(3)

Konkurentsiamet kooskõlastas määratud elektriturukorraldajate päev-ette, päevaisese turu toodete ja varumeetodite ettepaneku.

 Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (edaspidi CACM) artiklile 9 lõikele 6 punktile h kooskõlastas Konkurentsiamet  01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-003 tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse järgmise päeva turu mehhanismis (kooskõlas artikliga 40).

Määratud elektriturukorraldajate päev-ette turu toodete metoodikaga saab tutvuda siin.

 Vastavalt CACM artiklile 9 lõikele 6 punktile h kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-004 tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse päevasisese turu mehhanismis (Päevasisese turu tooted, kooskõlas artikliga 53).

Määratud elektriturukorraldajate päevaisese turu toodete metoodikaga saab tutvuda siin.

 Vastavalt CACM artiklile 9 lõikele 6 punktile f kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-002  määratud elektriturukorraldajate varumeetodid (kooskõlas artikli 36 lõikega 3).

Määratud elektriturukorraldajate varumeetoditega saab tutvuda siin. 

Märkus. DA tähendab päev-ette ja ID on päevasisene