EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Teine avalik konsultatsioon gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika kohta

Konkurentsiamet on koostanud gaasi ülekandevõrgu teenuste hindade arvutamisele eraldi „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika“ (eristades seda jaotusvõrgu teenuste hindade arvutamise metoodikast). Esimene versioon läbis konsultatsiooni ajavahemikul 23.10 kuni 13.11.2017.

Konsultatsioonis turuosalistelt saadud tagasisidest tingituna on Konkurentsiamet oluliselt muutnud ja ümber töötanud „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika. Draft 2“.

MGS § 37 lg 3 punkt 17 sätestab, et Konkurentsiamet konsulteerib metoodikate väljatöötamisel gaasiettevõtjaid esindavate organisatsioonide ja Tarbijakaitseametiga.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare manuses toodud dokumendile „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika. Draft 2“ hiljemalt 01.02.2018 aadressil info@konkurentsiamet.ee.
Konsultatsiooni teade on avaldatud ka Konkurentsiameti veebilehel http://www.konkurentsiamet.ee.

Ülekandesüsteemi hinna metoodika 15.12.2017