EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika kohta

Gaasi ülekandevõrgu teenused on üha enam seotud rahvusvahelise koostööga, mida reguleerivad lisaks maagaasiseadusele ka Euroopa Liidu õigusaktid. Konkurentsiamet on koostanud gaasi ülekandevõrgu teenuste hindade arvutamisele eraldi metoodika (eristades seda jaotusvõrgu teenuste hindade arvutamise metoodikast).

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare dokumendile „Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika“ hiljemalt 13.11.2017 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.

Ülekandesüsteemi hinna metoodika_24.10.17

.