EST | ENG  

2017

Kuupäev Nr Pealkiri Tegevusala
29.12.2017 5-5/2017-073 Alfons Hakans AS-i poolt pakutud kohustuse siduvaks muutmine ja menetluse lõpetamine
Lisa 1
Lisa 2
sadamapukseerimise teenus   
27.12.2017 5-5/2017-072 Eesti Energia AS-i suhtes alustatud järelevalvemenetluse lõpetamine

Jäätmekäitlus   
30.11.2017 5-5/2017-067 Ettekirjutus Ekovir OÜ-le turgu valitseva seisundi kuritarvitamise lõpetamiseks

Jäätmevedu, jäätmeveoteenus   
22.09.2017 5-5/2017-048 OÜ Eesti Pandipakend

pandiga pakendid   
16.06.2017 5-5/2017-037 Teade menetluse lõpetamisest AS Eesti Gaas gaasi müügi osas

energeetika, maagaasi jaemüük