EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i elektrienergia bilansilepingu tüüptingimuste ja elektrisüsteemi bilansi tagamise eeskirjade kohta

Elering AS esitas Konkurentsiametile kooskõlastamiseks „Elering AS elektrienergia bilansilepingu tüüptingimused“ muudatustega 2018. aastaks ning „Elering AS elektrisüsteemi bilansi tagamise (tasakaalustamise) eeskirjad“.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamisele esitatud dokumentidele hiljemalt 30.09.2017 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.