EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i gaasi siseriikliku ja ülepiirilise ülekandeteenuste tüüptingimuste kohta

Elering AS esitas Konkurentsiametile kooskõlastamiseks „Elering AS gaasi siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimused“ ning „Elering AS gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused“ täiendatud versiooni.

Ülepiiriliste ülekandeteenuste tüüptingimuste täpsustamine on tingitud juunis 2017 läbi viidud Elering AS metoodika „Maagaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ avalikul konsultatsioonil tehtud turuosaliste ettepanekutest. Kuna kõnealused tüüptingimused põhinevad nimetatud metoodikal, siis esitati täpsustatud tüüptingimuste versioon kooskõlastamiseks Konkurentsiametile.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamisele esitatud dokumentidele hiljemalt 31.08.2017 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.