EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimuste ning liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvestamise metoodika kohta

Konkurentsiamet teavitab turuosalisi, et Elering AS on esitanud ametile kooskõlastamiseks gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimused ning liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvestamise metoodika.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamisele esitatud dokumentidele hiljemalt 31.08.2017 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid on kättesaadavad alljärgneval lingil: