EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: 10.07.2017 jõustub gaasi müügi tegevuslube puudutav maagaasiseaduse muudatus

10. juulil 2017 jõustub maagaasiseaduse muudatus, mille järgi asendub gaasi müügi loakohustus majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud teatamiskohustusega.

Seega esitab gaasi müügiga tegeleda sooviv ettevõtja alates 10. juulist majandustegevuse registrile riigiportaali www.eesti.ee  kaudu (otsetee http://mtr.mkm.ee) senise tegevusloa taotluse asemel gaasi müügi majandustegevusteate.

Majandustegevusteade tuleb registrile esitada ka ettevõtjal, kes omab hetkel tegevusluba tegutsemiseks gaasi müügiga. Kuni majandustegevusteate registreerimiseni tegutseb selline gaasi müüja tegevusloa alusel ja temale laieneb kohustus tasuda tegevusloa eest ettenähtud riigilõiv.

Täiendav informatsioon gaasi müüjatele on toodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kirjas >>>.

Lisateave:
Anu Vainik
Peaspetsialist
Energeetika- ja postiosakond
Tel: 667 2572
E-post: anu dot vainik at konkurentsiamet dot ee