EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: jätkub Konkurentsiameti ja Gruusia konkurentsiasutuse koostöö arengukoostööprojekti raames

15.06.2017 külastavad Konkurentsiametit Gruusia konkurentsiasutuse ametnikud. Visiit toimub Välisministeeriumi Arengukoostöö ja Humanitaarabi fondist finantseeritava ja TTÜ õiguse instituudi eestvedamisel läbiviidava arengukoostööprojekti raames.
Projekti „Digital Single Market as a Key element in EU-oriented Georgian Higher Education” üheks eesmärgiks on koostöö edendamine ning kogemuste ja oskusteabe vahetamine Konkurentsiameti ja Gruusia konkurentsiasutuse vahel.