EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Viinakartellis osalejad mõisteti lõplikult süüdi

Riigikohus teatas 7. juunil 2017, et ei võta Liviko viinakartelli kohtuasja menetlusse. Sellega jõustus ühtlasi Ringkonnakohtu süüdimõistev otsus, millega määrati Livikole ja neljale jaeketile kokku Eesti senise kohtupraktika suurim rahaline karistus – kokku ligi 11 miljonit eurot, millest kohesele täitmisele kuulub ligi 1,1 miljonit eurot.

„See on meile väga tähtis võit, kuna tegemist on Eesti seni kõige suurema kartellijuhtumiga, millega oli seotud rida suuri ja tuntud ettevõtjaid,“ rääkis Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Märt Otsa sõnul oli tegemist keerulise juhtumiga, kuna jaeketid omavahel otse kartellilepet sõlmides üldse ei suhelnud. Suhtlus toimus eranditult Liviko vahendusel, kes hoolitses, et odava viina hinnad tõuseksid kauplustes kokkulepitud tasemele. Liviko oli hindade tõstmisest huvitatud nii viina tootjana kui ka müüjana omaenda alkoholikauplustes.

Kriminaalmenetlus alustati 2012. aastal. Esimese astme kohtuotsus tuli Liviko viinakartelliasjas 2015. aasta aprillis. Siis mõistis Harju maakohus viis ettevõtet – AS-i Liviko, Selver AS-i, Rimi Eesti Food AS-i, Maxima Eesti OÜ ja Prisma Peremarket AS-i ning üheksa eraisikut süüdi kartellikokkuleppes, millega määrati kindlaks, et 2009. aasta juulis tõstetakse odavate pooleliitriste viinade hinnad minimaalselt 63,50 kroonile. Õigeks mõistis kohus kaks eraisikut.

Ringkonnakohus lõpetas 2016. aasta jaanuaris kriminaalmenetluse aegumise tõttu sisulist otsust tegemata, kuid Riigikohtu hinnangul aegumist ei olnud ning asi saadeti sisuliseks arutamiseks ringkonnakohtule tagasi. 2016. aasta detsembris tegi ringkonnakohus Liviko kartelliasjas otsuse, millega jättis jõusse Harju maakohtu otsuse. Pooled kaebasid asja edasi Riigikohtusse, kuid 7.06.2017teatas kohus, et ta ei võta asja menetlusse. Sellega jõustus ringkonnakohtu otsus.

Kartelli kokkuleppega hõlmatud odavatest viinadest oli tuntuim Laua viin, mis oli selle segmendi turuliider, kuid hõlmatud olid ka teised kaubamärgid nagu näiteks Valge viin, Torni viin, Katyusha. Kuigi Liviko konkurent Altia Eesti AS kartelliga kuidagi seotud ei olnud, puudutas Liviko ja jaekettide kokkulepe ka Altia toodetud Eesti Standard Vodka ja Aus viina hindu Prismas.

Kartellikokkuleppe sõlmimises ja täideviimises osalesid jaekettides põhiliselt ostujuhid ning Livikos müügidirektor, müügijuht ja võtmekliendihaldurid.

Kohus karistas juriidilisi isikuid karistuse suuruse järgi reastatult järgmiselt:
Rimi Eesti Food AS - rahaline karistus 3 584 000 eurot, millest tuleb kohe tasuda 358 400 eurot, ülejäänud summa tuleb tasuda tingimisi aastase katseajaga.
Selver AS - rahaline karistus 2 956 000 eurot, millest tuleb kohe tuleb tasuda 295 600 eurot ja ülejäänud summa tasuda tingimisi aastase katseajaga.
Maxima Eesti OÜ - rahaline karistus 1 907 000 eurot, millest kohe tuleb tasuda 190 700 eurot, ülejäänud summa tasuda tingimisi aastase katseajaga.
AS Liviko - rahaline karistus 1 276 000 eurot, millest kohe tuleb tasuda 127 600 eurot, ülejäänud summa tasuda tingimisi aastase katseajaga.
AS Prisma Peremarket - rahaline karistus 1 156 000 eurot, millest tuleb kohe tasuda 115 600 eurot, ülejäänud summa tasuda tingimisi aastase katseajaga.