EST | ENG  

Aastaraamat 2016

Head lugejad!

Paraku jääb 2016. aasta meelde eelkõige poliitilise turbulentsiga. Kahtlemata mõjutab poliitika ka konkurentsi- ja regulatsiooniteemasid. Konkurentsiametite ja regulaatorite sõltumatuse teema on alati fookuses olnud. Otsused peavad olema poliitiliselt sõltumatud ning lähtuma rangelt seadusandlusest ja majanduslikust analüüsist. Paratamatult on mingi osa ettevõtlusest kas riigi või kohaliku omavalitsuse omandis ning oluline on tagada kõikide ettevõtjate võrdne kohtlemine, olenemata nende omandivormist. Muuhulgas on Konkurentsiameti ülesandeks analüüsida olukorda erinevates sektorites ja ka siin võivad riigi või kohaliku omavalitsuse nägemused erinevad olla. On äärmiselt oluline, et amet saaks käsitleda probleeme sõltumatuna ja anda soovitusi, kui mõnes eluvaldkonnas saaks konkurentsi ja vaba ettevõtlust arendada.

Üheks läbivaks teemaks on viimastel aastatel olnud konkurentsineutraalsus. See tähendab, et riigi või kohaliku omavalitsuse teenuste osutamisel lähtutakse vaba konkurentsi ja ettevõtluse printsiibist. Kui erasektor on valmis mõnda teenust sama kvaliteediga, kuid soodsama hinnaga osutama, ei tohiks riik ega kohalik omavalitsus seda keelata. Teenuse osutaja valik peab toimuma avatult ja ausa konkurentsi tingimustes. Mitmete tegevusalade osas oleme harjunud, et teenuse pakkujaks on riik või kohalik omavalitsus. Näiteks tervishoiu-, sotsiaalhoolekande- või erinevate kommunaalteenuste puhul ei teki meil reeglina mõtet, et neid võiks osutada erasektor. Samas peaks olema julgust ka nende teemadega tegeleda. Selliste poliitiliselt tundlike teemadega ei saa tegeleda Konkurentsiamet, millel puudub sõltumatus.

Euroopa Liidu elektri- ja gaasituru direktiivid sätestavad, et vastavat sektorit reguleeriv asutus, Eestis Konkurentsiamet, peab olema nii poliitiliselt kui ka sektoris tegutsevatest ettevõtjatest sõltumatu. Mul on siiralt hea meel, et vastav direktiiv on väljatöötatud ka konkurentsiametite osas. Eelnõus on väga selgelt sätestatud nõue ametite sõltumatusele. Eestil on au olla Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 2017. aasta teisel poolaastal ja selle olulise direktiivi elluviimisele kaasa aidata.

Mul on väga hea meel, et Konkurentsiamet on rahvusvaheliste võrgustike ja organisatsioonide liige ning seda eriti demokraatliku, vaba ja madala korruptsioonitasemega riigi esindajana. Olen aina enam veendunud, et just need on peamised alused, mis teevad Konkurentsiameti edukaks ja võimaldavad seatud ülesandeid efektiivselt täita.

Heade soovidega

Märt Ots
Peadirektor