EST | ENG  

Konkurentsiamet

Sisetehingute lubamine prügiäris kahjustab konkurentsi

Konkurentsiamet tegi Riigikogu majanduskomisjonile ettepaneku säilitada jäätmealal sisetehingute keeld, mis praegu tagab läbi hankemenetluse selles valdkonnas  konkurentsi. Sisetehingute lubamine prügimajanduses tooks kaasa konkurentsiolukorra edasise halvenemise ja tarbija huvide kahjustamise.

Riigihangete seaduse eelnõu menetluses on esitatud ettepanek tühistada jäätmeseaduse säte, mis keelab jäätmevaldkonnas sisetehingud.  Sisuliselt on kaalul võimalus, et eraettevõtjate asemel hakkaks elanikele teenust pakkuma kommunaalmonopol. Muudatus annaks kohalikule omavalitsusele õiguse tellida jäätmekäitlusteenus enda loodud üksuselt ja määrata teenuse hind ilma hanketa.

Konkurentsiameti hinnangul puuduvad sisulised põhjendused turu piiramiseks jäätmevaldkonnas. Euroopa Liidu õiguse kohaselt tohib  sisetehingute sõlmimist keelata seesuguses majandussektoris, kus turgu on mõistlik rohkem avada ja lasta ettevõtjatel konkureerida. Jäätmeturul ei ole teadaolevalt seesuguseid turutõrkeid, mis õigustaksid kõnealusel viisil ettevõtlusvabadusse sekkumist. Konkurentsi kahjustamise tõttu kannatab lõppastmes tarbija. Seetõttu ei ole kommunaalmonopolide kehtestamine avalikes huvides.

22.05.2017 Konkurentsiameti ettepanek sisetehingute piirangu säilitamiseks jäätmevaldkonnas >>>