EST | ENG  

Konkurentsiamet

Kutse avalikule konsultatsioonile seoses vajadusega hinnata eranditaotluste kriteeriumeid

Konkurentsiamet korraldab avaliku konsultatsiooni, määramaks kindlaks kriteeriumid, mille abil hakkab amet hindama elektritootmisüksuste võrku ühendamise nõuete võrgueeskirja (RfG), tarbimise ühendamise võrgueeskirja (DCC) ning alalisvooluülekandesüsteemide ja alalisvooluühendusega energiapargimoodulite võrguühenduse nõuete võrgueeskirja (HVDC) alusel esitatud eranditaotlusi.

RfG, DCC ja HVDC on osaks Euroopa võrgueeskirjade komplektist, mis on väljatöötatud pärast kolmanda Euroopa energiapaketi rakendumist. Euroopa võrgueeskirjade eesmärk on luua harmoniseeritud reeglistik Euroopa elektrisektori toimimiseks. Nimetatud kolme Euroopa võrgueeskirja ühisnimetajaks on „Võrguühenduste eeskirjad“ (VÜE).

Euroopa võrgueeskirjad on otsekohalduvad määrused. Seega ei pea neid siseriiklikul tasandil üle võtma. Vaatamata sellele peab Eesti järgmise paari aasta jooksul tagama, et siseriiklik õigus oleks Euroopa võrgueeskirjadega kooskõlas.

Eelnimetatud avalik konsultatsioon on suunatud kõigile osapooltele, kellele Euroopa võrgueeskirjad kohalduvad, ning puudutab ainult eranditaotluste hindamise kriteeriume.

Avalik konsultatsioon kestab alates 13.04.2017 kuni 30.04.2017. Konsultatsiooni küsimused on leitavad siit.

Vastused palume saata Konkurentsiameti e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee või postiaadressil: Auna 6, 10317 Tallinn. Küsimuste korral palun pöörduge Tiina Maldre (tiina.maldre@konkurentsiamet.ee) või Väino Siilbek (vaino.siilbek@konkurentsiamet.ee) poole.