EST | ENG  
›› Avaleht ›› Amet ›› Dokumendiregister ›› Dokumendiregister

Dokumendiregister

Konkurentsiametisse saabunud dokumendid registreeritakse esimesel võimalusel, kuid hiljemalt saabumise päevale järgneval tööpäeval. Dokumendiregistris on andmed dokumentide kohta, mis on loodud või saadud Konkurentsiameti tegevuse käigus.

Dokumendiregistris tagatakse juurdepääs viimase 2 aasta dokumentidele. Varem registreeritud dokumentidega tutvumiseks palume esitada teabenõue.

Lähetuste ja puhkuste käskkirjad on kätte saadavad www.riigitootaja.ee avalikus dokumendiregistris.


Konkurentsiameti dokumendiregister alates 01.01.2015

 

 

Kasutajajuhend

Konkurentsiameti dokumendiregistris on dokumendid paigutatud sarjadesse funktsioonide ja struktuuriüksustepõhiselt. Klõpsates sarjal avanevad selle alamsarjad, iga alamsarja all on nimekiri sinna registreeritud dokumentidest.

Dokumendid on sorteeritud registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt, uuemad dokumendid eespool. Dokumendi andmetel klõpsates avatakse dokument, kus on andmed dokumendi liigi, registreerimise, dokumendile kehtivate juurdepääsupiirangute ja vastutava töötaja kohta.

Otsingut saab teostada dokumendi liigi, kuupäevade vahemiku, registreerimise numbri, dokumendi pealkirja või saatja väljade järgi. Juurdepääsupiiranguteta dokumentidel on näha kõik dokumendi kohta täidetud väljad ja avanevad ka juuresolevad failid. Füüsilistelt isikutelt tulnud kirjade puhul asendatakse isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi initsiaalidega.

Dokumentidele on märgitud juurdepääsupiirangud vastavalt: avalik* on märgitud dokumendid, milles võib esineda isikuandmeid ja AK on märgitud dokumendid, millele kehtib juurdepääsupiirang sarjapõhiselt. Dokumentide juurdepääsupiiranguta sisuga tutvumiseks, palume esitada teabenõude.

Dokumendiregistrile on tagatud juurdepääs alates 01.01.2015. Varem registreeritud dokumentidega tutvumiseks palume esitada teabenõude.