EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Tallinna Ringkonnakohus jättis AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses ettevõtja kaebuse rahuldamata

Tallinna Ringkonnakohus jättis 26.01.2017 tehtud otsusega AS-i Tallinna Vesi esitatud apellatsioonikaebuse ettevõtja ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses täies ulatuses rahuldamata. Lisaks nõudis kohus Konkurentsiameti kasuks menetluskuludena välja 40 000 eurot.

2010. aasta 1. novembril jõustunud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus pani vee hinna kooskõlastamise kohustuse Konkurentsiametile. Varem oli vee hind kokku lepitud Tallinna Linnavalitsuse ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingus. Kuna AS-i Tallinna Vesi taotlus Tallinnas osutatava veeteenuse hinna kooskõlastamiseks ei vastanud seadusele, siis otsustas Konkurentsiamet 02.05.2011 jätta taotluse rahuldamata. Amet tegi 10.10.2011 AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat viima veeteenuse hind vastavusse kehtiva seadusega.

AS Tallinna Vesi vaidlustas nii Konkurentsiameti otsuse kui ettekirjutuse. 05.06.2015 jättis Tallinna Halduskohus AS-i Tallinna Vesi kaebuse täiel määral rahuldamata ning 26.01.2017 jättis kaebuse täiel määral rahuldamata ka Tallinna Ringkonnakohus.

„Aastaid kestnud kohtuvaidluses on eilne otsus Konkurentsiameti jaoks oluline teetähis ning see annab ametile veelkord kinnitust sellest, et tarbijad ei pea kinni maksma monopolide ülisuurt kasumit. Kui teiste monopolide (nt Imatra Elekter AS, Elering AS, Elektrilevi OÜ, OÜ VKG Elektrivõrgud) varade tootlikkus aastatel 2005-2015 ei ületa 9%, siis AS-i Tallinna Vesi varade tootlikkus on samal ajal olnud 13-21%,“ sõnas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.
 

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400