EST | ENG  

Konkurentsiamet

Kutse avalikule konsultatsioonile seoses riskimaandamise vajadusega pakkumispiirkonnas

Euroopa Komisjoni 26.09.2016 määrusega (EL) 2016/1719 kehtestatakse võimsuse jaotamise forvardturu eeskiri (FCA). Vastavalt määruse, artikli 30 lõikele 2, kui pakkumispiirkonna piiril ei ole olemas pikaajalisi ülekandeõigusi FCA jõustumise ajal, peavad kõik pakkumispiirkonna piiri pädevad reguleerivad asutused tegema kooskõlastatult otsused pikaajaliste ülekandeõiguste koostamise kohta hiljemalt 17.04.2017, kuus kuud pärast FCA jõustumist.

FCA artikli 30 lõigete 1 ja 2 kohased otsused peavad põhinema hindamisel, millega tehakse kindlaks, kas elektri forvardturul on piisavalt riskimaandamise võimalusi asjaomaste pakkumispiirkondade jaoks. Pakkumispiirkonna piiri pädevad reguleerivad asutused viivad kooskõlastatult läbi hindamise, mis sisaldab vähemalt:

a) konsultatsiooni turuosalistega selle osas, millised on nende riskimaandamise vajadused vaadeldava pakkumispiirkonna piiridel;

b) hinnangut.

Eesti Konkurentsiamet kutsub koos Läti energiaturu regulaatoriga (ingl k Public Utilities Commission) turuosalisi osa võtma avalikust konsultatsioonist. Avalik konsultatsioon kestab alates 13.01.2017 kuni 13.02.2017. Konsultatsiooni küsimused on leitavad siit.

Eesti- või inglisekeelsed seisukohad saab esitada Konkurentsiameti e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee või postiaadressil: Auna 6, 10317 Tallinn. Läti- või inglisekeelsed seisukohad saab esitada e-posti aadressil: sprk@sprk.gov.lv või postiaadressil: Public Utilities Commission, 45 Ūnijas Street, Riga, LV-1039, Latvia.
Küsimuste korral palun pöörduge Margus Kasepalu (margus.kasepalu@konkurentsiamet.ee) või Marilin Tilksoni (marilin.tilkson@konkurentsiamet.ee) poole.