EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet tegi ettepaneku avada bussiturg vabale konkurentsile

Konkurentsiamet tegi ettepaneku avada kaugbussiliinide turg vabale konkurentsile. Liinilubade andmise piirangud, mille järgi puudub selgelt põhjendatud vajadus, tuleks tühistada.

Liinilubade andmise piirangud on ühistranspordiseaduses sõnastatud ebakonkreetselt ning piirangute täpsem sisustamine (sh valik avatud või suletud turuks) on jäetud Maanteeameti otsustada.

Kaugbussiliine opereerivad eraettevõtjad turutingimustel ning riik ei peaks uute liinide avamist piirama. Riik peaks kehtestama ühetaolised nõuded kõigile vedajatele, selle asemel et nõuda uutelt vedajatelt alati paremaid või vähemalt samaväärseid tingimusi. Kehtiv korraldus seab olemasolevad ja uued vedajad ebavõrdsesse konkurentsiolukorda, eelistades turul juba tegutsevaid vedajaid. Nii olemasolevad kui ka uued vedajad peavad saama turule siseneda ja seal tegutseda samadel tingimustel.

Ilmekaks näiteks on Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva liinid, kus ühel vedajal on rohkem kui 70%-line turuosa. Vaba konkurentsi rakendamise tulemuseks oleks vedajate ühetaoline kohtlemine, aga ka soodsamad pileti hinnad tarbijale.

Konkurentsiamet on teinud samalaadsed ettepanekud 2010. aastal ja 2012. aastal.

Ettepanek liinilubade andmise korra muutmise kohta 2016 >>>

 

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400