EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet soovitab lihtsustada pensionifondide vahetamist

Konkurentsiamet tegi rahandusministrile ettepaneku, et osakuomanikul võiks olla võimalus vahetada pensionifondi senisest sagedamini, näiteks kord kuus. Alates 2011. aastast on olnud pensionifonde võimalik vahetada kolm korda aastas.

Rahandusminister esitas septembris uue investeerimisfondide seaduse eelnõu, mis peaks fondivalitsejate vahelist konkurentsi suurendama. Ettepanekute kohaselt muudetaks erinevaid nõudeid paindlikumaks ja muuhulgas alandataks osakute tagasivõtmise tasusid. Sellises olukorras on ameti hinnangul põhjust ka fondivahetuse ajalisi piiranguid veelgi leevendada.

Konkurentsiameti hinnangul on uue teenusepakkuja turule tulek keeruline olukorras, kus tal on võimalik olemasolevate osakuomanike pärast tõhusalt konkureerida vaid mõnel korral aastas. Kuigi vahetamise sageduse piiramist on õigustatud vajadusega vältida fondivalitsejate lühiajalisi investeeringuid, on tegemist kohmaka ja läbipaistmatu vahendiga, mis otseselt ei kohusta pensionifonde oma investeerimispoliitikat muutma.

Konkurentsiamet tegi samalaadse ettepaneku esmakordselt 2010. aastal. Alates 2011. aastast, kui vahetusvõimalusi suurendati kolmele korrale aastas, on pensionifondide vahetajate arv märkimisväärselt kasvanud.

 

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee

667 2420 | 667 2400