EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet nõuab MTÜ-lt Lääne-Viru Jäätmekeskus hindade seadusega kooskõlla viimist

Konkurentsiamet nõuab 24.05.2016. a MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus tehtud ettekirjutusega, et segaolmejäätmete mahuti tühjenduse ja äraveo hinnad viidaks konkurentsiseadusega kooskõlla. Amet kohustab ettevõtjat alandama juurdehindlusi selliselt, et kaalutud keskmine juurdehindlus ei ületaks 15%.

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus on erinevate omavalitsuste poolt loodud ettevõtja, kes korraldab nende territooriumitel jäätmekäitlust. Sisuliselt vahendab ta jäätmekäitlejate ja –vedajate teenust tarbijatele ning lisab teenustasule jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ja arveldamise eest ka oma juurdehindluse. MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus omab Sõmeru vallas, Vinni vallas ja Rakvere linnas turgu valitsevat seisundit, olles nendes omavalitsustes ainus vastava teenuse osutaja.

Amet analüüsis neis omavalitsustes segaolmejäätmete mahutite tühjenduse ja äraveo hindasid ning leidis, et juurdehindlus on võrreldes samaväärset teenust osutavate teiste ettevõtjatega märkimisväärselt kõrgem. Seega on nimetatud omavalitsustes kehtestatud hinnakirjades olevad hinnad konkurentsiseaduse tähenduses ebaõiglased.  

Konkurentsiamet on seisukohal, et 02.02.2015 Vinni vallas, 02.03.2015 Rakvere linnas ja 01.05.2015 Sõmeru vallas kehtestatud hinnakirjades on MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjana kehtestanud ebaõiglaselt kõrge hinna ning ettevõtja on kohustatud hinnad hiljemalt 01.08.2016 seadusega kooskõlla viima.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 6672400
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee