EST | ENG  

Hangetega seotud konkurentsi kahjustavad pakkumised

OECD on välja töötanud juhendi konkurentsi kahjustavate kokkulepetega (pakkumismahhinatsioonidega) võitlemiseks riigihangete läbiviimisel (Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement, 2009). Nimetatud pakkumismahhinatsioonide tuvastamine on oluline ka Eestis, mistõttu avaldab amet tõlke nimetatud dokumendist. Juhend selgitab, millised on levinumad pakkumismahhinatsioonide vormid (pakkumuste roteeruv esitamine, turu jagamine jne), millised turu tingimused soodustavad pakkumismahhinatsioonide esinemist, mida hankemenetluse korraldamisel tähele panna ning milliste tunnuste abil pakkumismahhinatsioone tuvastada. 

Juhul, kui Teil tekib kahtlus ettevõtjate võimaliku konkurentsi kahjustava koostöö osas, palun võtta ühendust e-posti aadressil: info at konkurentsiamet dot ee