EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtse metoodika kavandi konsulteerimine

Konkurentsiamet teatab, et amet on korrigeerinud „Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtset metoodikat“, mille kavand on tehtud avalikkusele kättesaadavaks 09. märtsil 2016. Metoodika kavandiga saab tutvuda aadressil: http://www.konkurentsiamet.ee/file.php?28121.

Avalikkusel on õigus esitada metoodika kavandi kohta arvamusi/ettepanekuid kuni 14. aprillini 2016. a, e-posti aadressil tauri dot liiders at konkurentsiamet dot ee.

Kavandile arvamuste esitamise võimalus on antud eesmärgiga:
a) teavitada reguleeritavas valdkonnas tegutsejaid muutustest regulatsiooni rakenduspraktikas;
b) kontrollida, kas reguleeritavas valdkonnas tegutsejad mõistavad kavandis kajastatud rakenduspraktikat ühtemoodi s.t metoodikas väljatoodu on keeleliselt selgelt ja üheselt mõistetavalt väljendatud.

Arvamuste tegijatel ei ole otsustamisõigust selle üle, milliseks konkreetne metoodika kujuneb, kuid esitatu aitab kaasa metoodika selgemaks muutmisele.