EST | ENG  

Konkurentsiamet

Koordineeritud regionaalne turujärelevalve energia hulgiturgudel

Baltimaade ja Põhjamaade riiklikud energiaregulaatorid on pikalt teinud koostööd Nord Pool Spot-iga regionaalse turujärelevalve osas. Alates REMITi jõustumisest on koostöö veelgi olulisem. REMIT loob aluse turujärelevalveks riiklikul, regionaalsel ja Euroopa tasandil.

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) uurib energia hulgiturge Euroopa Liidus. Vastavalt REMITist tulenevatele kohustustele teevad riiklikud energiaturu regulaatorid piirkondlikul tasandil ACER-iga koostööd. Baltimaade ja Põhjamaade energiaturu regulaatorid on alustanud koordineeritud järelevalvet kiirete turuteadete (UMM) ja siseteabe avalikustamise osas.

Nord Pool Spot jälgib kauplemist oma turupiirkonnas ja on kohustatud teavitama riikliku energiaturu regulaatorit, kui on põhjust kahtlustada turuga manipuleerimist või siseteabega kauplemist.

Kuna Baltimaade ja Põhjamaade energiaturg on integreeritud turg, siis on väga oluline, et järelevalvet teostatakse koostööna ja koordineeritult. Koordineeritud regionaalse turu järelevalve tagab Baltimaade ja Põhjamaade regiooni hulgiturul terviklikkuse ja läbipaistvuse.