EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet on alates 1.09.2015 Justiitsministeeriumi valitsemisalas

01.09.2015 jõustub Vabariigi Valitsuse seaduse muudatus, mille kohaselt viiakse konkurentsipoliitika kujundamine ja Konkurentsiamet ülesannete sõltumatu täitmise suurendamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalast Justiitsministeeriumi valitsemisalasse.

Seoses muudatusega on muutunud ka Konkurentsiameti põhimäärus. Muuhulgas nimetatakse senine energeetika- ja veeteenistus ümber regulatsiooniteenistuseks. Teenistuse nime muutmine on vajalik selleks, et see oleks oma sisult ülevaatlikum ja vastaks teenistuse töö tegelikule ulatusele ja olemusele.

Konkurentsiameti teenistujate koosseis ja kontaktandmed jäävad endiseks.