EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiameti hinnangul on soojuse müügihind efektiivses kaugküttevõrgus 50 €/MWh

Konkurentsiamet analüüsis üldist seisu Eesti soojusmajanduses ja leidis, et efektiivses kaugküttevõrgus on tänastel tingimustel võimalik soojust müüa hinnaga 50 €/MWh (lisandub käibemaks).

Konkurentsiamet on soojuse hinnad kooskõlastanud ligi 140 võrgupiirkonnale Eesti umbes 230-st võrgupiirkonnast ning kooskõlastatud hinnad jäävad vahemikku 33,5 €/MWh kuni 88,8 €/MWh.
Efektiivseks võib lugeda neid kaugkütte võrgupiirkondi, kus soojuse hinnad jäävad alla 50 €/MWh (tänaste hindade juures 12 võrgupiirkonda) või ka vahemikku 50-55 €/MWh (tänaste hindade juures 22 võrgupiirkonda). Seega on enamike suuremate võrgupiirkondade hinnad (v.a. AS Tallinna Küte) Konkurentsiameti analüüsis arvutatud referentshinna lähedal ning nende müügimahu osakaal moodustab 40%.
AS Tallinna Küte osakaal on 38% kogu riigi kaugkütte tarbimisest. Ettevõtte senine areng on toimunud efektiivse kaugküttevõrgu suunas. Loodetavasti jõuab soojusettevõtja juba lähitulevikus efektiivse hinna tasemele ja sellisel juhul võib väita, et ligi 80% Eesti kaugküttevõrkudes tarbitud soojusest on toodetud efektiivselt.
Samas on Eestis mitmeid väikseid kaugküttevõrke, kus soojuse hind on efektiivsest hinnast oluliselt kõrgem. Nende puhul tuleks kohalikul omavalitsusel põhjalikult kaaluda, kas tänase kaugküttesüsteemiga on võimalik efektiivsust saavutada või oleks otstarbekam minna üle alternatiivsetele kütteviisidele.
Edaspidi hakkab Konkurentsiamet efektiivse kaugküttevõrgu hinda arvutama igal aastal. Referentshinna rakendamise ettepanek on tehtud ka kaugkütteseaduse eelnõu raames. Selle rakendamisel peaksid tulevikus soojuse hinda kooskõlastama vaid need ettevõtjad, kes müüvad soojust üle referentshinna, milleks on ameti arvutuste kohaselt täna 50 €/MWh. See annab ettevõtjale stiimuli jõuda efektiivse hinnani ja vabaneda sellega hinnaregulatsioonist.
 

Analüüs on kättesaadav Konkurentsiameti kodulehel.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2400
E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee