EST | ENG  

Kiirelt kätte

Siit leiate kiirelt viited vajalikele dokumentidele, mis on konkurentsiteenistuse praktika kohaselt kõige nõutumad.

  1. Kui otsite teavet, mis puudutab tootja (tarnija) ja edasimüüja või jaemüüja vahelistes lepingutes olevaid konkurentsipiiranguid, siis liikmesriikide vahelist kaubandust puudutavate kokkulepete puhul on vajalik järgida Euroopa Komisjoni määrust. Taolistele Eesti kokkulepetele kohaldub Vabariigi Valitsuse 01.06.2010 määrus nr 60.

Määruses kirjeldatud piirangute kohta leiate selgituse Euroopa Komisjoni suunistes vertikaalkokkulepete kohta. Suunised käsitlevad näiteks ainuõigusliku turustust, valikulist turustust ja mittekonkureerimise kohustust ning ning konkurentsiõiguse kohaldumist ettemaksete ja kategooriajuhtimise kokkulepetele. Turustuslepingute kohta on Euroopa Komisjon andnud välja ka brošüüri (allalaadimisel saab valida eesti keele).

  1. Mootorsõidukite järelturu kokkulepetega seotud informatsiooni leiate Euroopa Komisjoni määrusest. Mootorsõidukite müügile kohaldub eelmises punktis toodud üldine vertikaalsete kokkulepete grupierand. Eestis on nii mootorsõidukite müügile kui järelturule rakenduvad reeglid kehtestatud Vabariigi Valitsuse 01.06.2010 määrusega nr 60.

Nimetatud määruses sisalduvat on selgitatud Euroopa Komisjoni täiendavates suunistes vertikaalsete piirangute kohta mootorsõidukite müüki ja remonti ning nende varuosade turustamist käsitlevates kokkulepetes ja korduma kippuvates küsimustes. Samuti leiate sealt informatsiooni, mis puudutab garantiide väärkasutust ja volitamata remonditöökodade tehnilisele informatsioonile juurdepääsu.

  1. Konkurentide vahelisi kokkuleppeid, mis on seotud informatsiooni vahetamisega, kaupade ühistootmise, ühisostu või ühise müügiga, standardikokkulepetega või teadus-ja arenduskokkulepetega, käsitlevad Euroopa Komisjoni suunised horisontaalkoostöö kohta.
     
  2. Informatsiooni selle kohta, kuidas saavad ettevõtjad parendada konkurentsieeskirjade järgimist leiate Euroopa Komisjoni vastavast brošüürist (allalaadimisel saab valida eesti keele).