EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Euroopa energiaturu osaliste registreerimise kohustus keskses registris

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1227/2011, 25. oktoober 2011, energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT) kehtestab energia hulgimüügituru osalistele, kes sõlmivad tehinguid, mille kohta tuleb esitada teave ACERIle ja riiklikule reguleerivale asutusele (Konkurentsiametile), kohustuse registreerida end ühtses andmebaasis.

Eestis toimub registreerimine Euroopa energiaturu osaliste keskregistri (inglise keeles Centralised European Register of Energy Market Participants, lühendatud CEREMP) kaudu.

Täpsem info registreerimise kohta http://www.konkurentsiamet.ee/index.php?id=27388.