EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiametis võetakse kokku energiasäästualased tulemused

Täna toimub Konkurentsiametis ümarlaud, kus soojusettevõtjad annavad ülevaate olukorrast energia kokkuhoiul. Samuti hinnatakse soojuskadude vähendamise võimalusi tulevikus.

Väiksemad soojuskaod tähendavad nii energia säästmist kui soodsamaid hindu tarbijatele. Reeglina on energia säästmiseks vajalik teostada investeeringuid, mille puhul tuleb jälgida, et saavutatav energia kokkuhoid ületaks investeeringuteks tehtud kulud.

„Energia kokkuhoid kaugküttesüsteemides on oluline nii riigi, soojusettevõtjate kui tarbijate jaoks. Viimase kümne aasta jooksul on näiteks soojustrassi kadude vähendamiseks tehtud märkimisväärne töö, kuid kahtlemata on võimalusi veelgi,“ sõnas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 6672400
E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee