EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet kiitis heaks AS-i G4S Eesti poolt võetava kohustuse juurutada sularahaveo teenuse klientidele uued hinnakujunduse põhimõtted

Konkurentsiamet kiitis 30.12.2014 heaks AS-i G4S Eesti poolt võetava kohustuse juurutada alates 01.01.2015 sularahaveo teenuse klientidele uued hinnakujunduse põhimõtted, mis laienevad ühetaoliselt kõikidele uutele ja olemasolevatele klientidele, kellele osutatakse sularahaveoteenust standardsetel tingimustel.

Konkurentsiamet uuris OÜ Eurex CS taotluse alusel, kas AS G4S Eesti kehtestas 2011.-2012. aastal põhjendamatult või diskrimineerivalt madalad sularahaveo ja -töötluse teenustasud neile klientidele, kellele OÜ Eurex CS oli teinud oma hinnapakkumised. Konkurentsiametil ei olnud AS-ile G4S Eesti eelnevalt saadetud esialgses seisukohas täit veendumust, et erinevused ettevõtja teenustasudes on objektiivselt põhjendatud. Eelkõige leidis amet, et erinevused teenustasudes peaks vastama erinevusele konkreetsete klientide teenindamisega seotud kuludes.

Konkurentsiamet on veendunud, et AS-i G4S Eesti rakendatav uus hinnakujundus kõrvaldab tulemuslikult need konkurentsiprobleemid, mida amet menetluse käigus esile tõstis. Selle kohaselt rakendab ettevõtja edaspidi läbipaistvaid ja ühetaolisi hinnastamise põhimõtteid kõikidele uutele klientidele. Vanade klientide osas toimub üleminek uuele hinnakujundusele kahe aasta jooksul vastavalt kohustuses detailsemalt kokku lepitud graafikule, kusjuures kohustus hõlmab eelkõige 100 suurimat kaubandusklienti. AS-i G4S Eesti poolt võetud kohustus ei hõlma teatud tavapärasest erinevaid kliendigruppe, näiteks teatud elutähtsa teenuse osutajaid ja riigihanke kaudu teenuse ostjaid.

AS G4S Eesti ja OÜ Eurex CS on kaks Eestis sularahaveo ja -töötluse teenust osutavat ettevõtjat. Konkurentsiameti hinnangul on AS G4S Eesti turuosa selles valdkonnas ligikaudu 90%.
 

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
6672400