EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Alates 01.01.2015 jõustuvad konkurentsiseaduse muudatused

1. jaanuarist 2015 jõustub konkurentsiseaduse karistusseaduse revisjoniga seotud muudatus, mille kohaselt suurendatakse juriidilisele isikule konkurentsialaste väärtegude eest ette nähtud trahvi 400 000 euroni.

Samuti muutuvad alates 1. jaanuarist 2015 lihtsamaks konkurentsiseaduse koondumise kontrolli kohaldamise käibemäärad. Nimetatud muudatuse kohaselt kontrollib Konkurentsiamet koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.