EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet algatas järelevalvemenetluse seoses EstLink1 ja EstLink2 katkestustega

Konkurentsiamet algatas 12. septembril Elering AS-i suhtes järelevalvemenetluse seoses Eesti ja Soome vahelise elektrienergia ülekandevõimsuse katkemisega.

Mõlemad Eesti ja Soome vahelised elektriühendused EstLink 1 ja EstLink 2 langesid korraga välja alates 10.09.2014 ning sellega seoses ei olnud Eesti ja Soome vahel enam vaba ülekandevõimsust.

„Tarbijatele on mõlema ühenduse samaaegne katkemine kaasa toonud märkimisväärse hinnatõusu. Seega kontrollib amet, kas Elering AS-i tegevus vastab antud olukorras seadusele,“ ütles ameti peadirektor Märt Ots.

Konkurentsiameti menetluse eesmärk on välja selgitada, millistel põhjustel toimus katkestus korraga mõlemas elektriühenduses ning kas neid katkestusi oleks saanud ära hoida. Lisaks analüüsib amet menetluse raames, kas tänane seadusandlus reguleerib piisavalt alalisvoolu ühenduste toimimist ning teeb vajadusel ettepanekud seadusandluse muutmiseks.    

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

maarja.uulits@konkurentsiamet.ee

667 2420 | 667 2400