EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Elektroonilise side regulaatori ülesanded viidi alates 01.07.2014 üle Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse

01.07.2014 jõustus elektroonilise side seaduse muudatus, mille kohaselt viidi Konkurentsiameti sideturu regulaatori ülesanded, õigused ja kohustused üle Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse. Seega täidab alates 01.07.2014 elektroonilise side kuluarvestuse ja tariifidega, universaalteenusega ning sidevõrkudele juurdepääsu ja sidumisega seonduvaid funktsioone Tehnilise Järelevalve Amet.

Muudatustega seoses viidi Konkurentsiameti senise elektroonilise side osakonna ametnikud üle Tehnilise Järelevalve Ameti koosseisu alates 01.07.2014.