EST | ENG  

Konkurentsiamet

Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsusest teavitamine

Vastavalt elektroonilise side seaduse § 49 lg 6, teatab Konkurentsiamet, et ameti koostatud telefonivõrgule juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsus on tehtud avalikkusele kättesaadavaks 28. aprillil 2014 aadressil http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968.