EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: AS Tallinna Küte võttis endale kohustuse korraldada soojuse tipuvõimsuste ostmiseks konkurss

Konkurentsiamet kiitis 08.04.2014. a heaks AS-i Tallinna Küte poolt vabatahtlikult võetava kohustuse korraldada Tallinna linna kaugküttevõrku soojuse tipuvõimsuste ostmiseks ning pikaajaliste lepingute sõlmimiseks alates 2016. aastast konkurss. Sellega lõpetati järelevalvemenetlus, milles uuriti, kas AS Tallinna Küte on maagaasist toodetava soojuse ostmisel Tallinna linna kaugküttevõrku taganud ausa konkurentsi temale endale kuuluvate gaasikatlamajade ning Eesti Energia AS Iru Elektrijaama vahel.

AS Tallinna Küte opereerib Tallinna linna kaugküttevõrku, olles erinevatele soojuse tootjatele ainukeseks võimalikuks ostjaks. Tallinna linnas toodetakse soojust esimeses järjekorras hakkpuidust ja jäätmetest. Puudujääv osa soojusest toodetakse maagaasist, kusjuures eelkõige talvel on maagaasist toodetava soojuse kogused suuremad. Tallinna kaugküttevõrku toodavad maagaasist soojust AS Tallinna Küte ise oma katlamajades ning Eesti Energia AS Iru Elektrijaamas.

Konkurentsiamet leidis esialgse hinnanguna, et AS Tallinna Küte võib soojuse ostmisel olla loonud eelise enda gaasikatlamajadele. Seepeale esitas AS Tallinna Küte ametile taotluse võtta endale vabatahtlikult kohustus korraldada soojuse tipuvõimsuste ostmiseks ning pikaajaliste lepingute sõlmimiseks alates 2016. aastast konkurss selgitamaks välja parim pakkumine. Konkurentsiameti hinnangul parandab nimetatud kohustus konkurentsiolukorda Tallinna linna kaugküttevõrku soojuse tipuvõimsuste ostmisel ning võimaldab efektiivselt ära kasutada soojuse tootmisel eksisteerivat konkurentsi.

Konkurentsiametil on alates 15. juulist 2013. a õigus kiita heaks ettevõtja poolt konkurentsiolukorra parandamiseks vabatahtlikult võetavaid kohustusi. AS-i Tallinna Küte suhtes tehtud otsus on esimene kord, kui Konkurentsiamet nimetatud õigust kasutas.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee

667 2420 | 667 2400