EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet kuulutab välja konkursi universaalse postiteenuse osutaja leidmiseks

Konkurentsiamet korraldab konkursi postside ettevõtja leidmiseks universaalse postiteenuse osutamiseks kogu Eesti Vabariigi territooriumil, kes peab tagama universaalse postiteenuse järjepideva, kvaliteetse ja taskukohase tasu eest osutamise õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

Universaalse postiteenuse moodustavad järgmised riigisisesed ja rahvusvahelised postiteenused:
     1) kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi; 
     2) postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi.

Konkursi tingimuste terviktekst on avaldatud väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Samuti on võimalik konkursi tingimuste tervikteksti saada Konkurentsiametist, edastades sellekohase soovi e-postiga aadressile info@konkurentsiamet.ee, helistades numbrile 667 2400 või Konkurentsiametis kohapeal aadressil Auna 6, Tallinn 10317.

Pakkumine tuleb esitada Konkurentsiametile aadressil Auna 6, Tallinn 10317, elektroonselt aadressil info@konkurentsiamet.ee või saata postiga hiljemalt 30. juuni 2014 kell 10:00. Postiga saatmisel tuleb arvestada, et pakkumine peab olema Konkurentsiametisse kohale jõudnud hiljemalt 30. juuniks 2014 kell 10:00.

Pakkumisi või selle muudatusi või pakkumise tagasivõtmise või uue pakkumise avaldusi, mis esitatakse Konkurentsiametile isiklikult või mis saabuvad Konkurentsiametisse e-postiga või postiga pärast pakkumise esitamise tähtaega, vastu ei võeta ning tagastatakse pakkumise esitajale.

Pakkumised avatakse 30. juunil 2014 kell 11:00 Konkurentsiametis.

Lisateave:

Indrek Ahermaa
Sideteenistuse nõunik
Konkurentsiamet

Telefon: 667 2510
E-post: indrek dot ahermaa at konkurentsiamet dot ee