EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Otsuse kavandi riigisisene konsulteerimine

Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud „telefonivõrgus kõne algatamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsuse kavand“ on tehtud Konkurentsiameti koduleheküljel avalikkusele kättesaadavaks 18. märtsil 2014.

Otsuse kavandiga saab tutvuda aadressil http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20999.

Elektroonilise side seaduse § 47 alusel on avalikkusel õigus esitada selle kohta arvamusi kuni 21. aprillini 2014. Oma arvamust saab avaldada aadressil mda at mkm dot ee.