EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Otsuse kavandi riigisisene konsulteerimine

Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud „era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsuse kavand“ on tehtud Konkurentsiameti koduleheküljel avalikkusele kättesaadavaks 24. jaanuaril 2014.

Otsuse kavandiga saab tutvuda aadressil http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20999.

Elektroonilise side seaduse § 47 alusel on avalikkusel õigus esitada selle kohta arvamusi kuni 25. veebruarini 2014. Oma arvamust saab avaldada aadressil mda at mkm dot ee.