EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet lõpetas AS Forum Cinemas ja Solaris kino koondumise menetluse

Konkurentsiamet lõpetas 19. detsembril AS Forum Cinemas ja Solaris kino koondumise menetluse, kuna koondumise osalised esitasid viis päeva enne menetluse tähtaja lõppu koondumisest loobumise taotluse teadmisega, et vastasel juhul oleks Konkurentsiamet teinud koondumist keelava otsuse. Konkurentsiamet asus menetluse tulemusena seisukohale, et koondumine kahjustaks oluliselt konkurentsi filmide näitamise kaubaturul Tallinna ja selle lähiümbruse kinodes.

Koondumise tulemusel hakkaksid Coca Cola Plaza ja Solaris kino kuuluma samale omanikule ning kaoks nende kinode vahel seni toiminud konkurents. Kuigi Tallinnas on ka väikseid kinosid (näiteks kino Artis) oli kõnealuse koondumise puhul tegemist ainsate kobarkinodega.  Tehingu tulemusel jääks kahe ettevõtja asemel kaubaturule tegutsema üks ettevõtja ning kõrvaldatud oleks praktiliselt ainus konkurent. Ka ei hakkaks lähiajal turule sisenevad Viimsi kino ja endise kino Kosmos ruumides avatav IMAX kino avaldama ühele omanikule kuuluvatele kobarkinodele piisavat konkurentsisurvet.

„Konkurentsiamet ei saaks mingil juhul lubada koondumist, mille tulemusena saaks konkurents oluliselt kahjustada. Koondumise lubamisel oleks tekkinud Tallinnasse kinomonopol, mis ei oleks mitte kuidagi tarbijate huvides.“ sõnas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Konkurentsiameti otsus on leitav ameti kodulehelt.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

Konkurentsiamet

Tel: 667 2400

E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee