EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet kooskõlastas Elering AS-i uued võrgutasud

Konkurentsiamet kooskõlastas 17.12.2013.a  Elering AS-i (edaspidi Elering) uued võrgutasud, keskmise langusega 7,8 protsenti. Võrgutasud langesid peamiselt seetõttu, et ettevõte on teeninud ülekandevõimsuse oksjoni tulu 15,3 miljonit eurot. Vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonile arvestab Elering nimetatud tulu tarbijate võrgutasudest maha.

Võrgutasude langus avaldab kõige suuremat mõju otse Eleringiga kõrgepingel liitunud tarbijatele, kelle jaoks langevad võrgutasud ligikaudu 10 protsenti. Kodutarbijatele ning teistele jaotusvõrguga liitunud klientidele avaldub see läbi jaotusvõrgu tariifide alanemise, kus võrgutasude keskmine langus on 2,4 protsenti.

Uued võrgutasud hakkavad kehtima alates 1. aprillist 2014. aastal.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

Konkurentsiamet

Tel: 667 2400

E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee