EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet tervitab tänast Riigikohtu otsust apteekide asutamispiirangute kaotamise kohta

Tänane Riigikohtu otsus rõhutab ettevõtlusvabaduse kui põhiseadusliku väärtuse olulisust. Konkurentsiamet on juba alates 2009. aastast teinud mitmel korral ettepanekuid ravimiseaduses kehtestatud apteekide asutamispiirangute kaotamiseks, põhjusel, et need ei ole ennast õigustanud. Piirangud ei ole aidanud tagada ravimite paremat kättesaadavust ega takistanud maa-apteekide sulgemist. Konkurentsiamet usub, et Riigikohtu tänase otsuse tulemusel elavneb konkurents apteegiturul, mis mõjutab positiivselt nii tarbijaid kui ka ettevõtjaid. Samas on oluline töötada välja toimivad lahendused maa-apteekide jätkusuutlikkuse tagamiseks ning on tänuväärne, et Riigikohus on selles osas oma otsuses põhjalikud suunised andnud.

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2400
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee