EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Otsuse kavandi riigisisene konsulteerimine

Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud „ Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise ja märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsuse kavand“ on tehtud Konkurentsiameti koduleheküljel avalikkusele kättesaadavaks 19. novembril 2013.

Otsuse kavandiga saab tutvuda aadressil http://www.konkurentsiamet.ee/?id=20999.

Elektroonilise side seaduse § 47 alusel on avalikkusel õigus esitada selle kohta arvamusi kuni 20. detsembrini 2013. Oma arvamust saab avaldada aadressil mda at mkm dot ee.