EST | ENG  

Konkurentsiamet

Märkimisväärse turujõuga ettevõtjateks tunnistamise otsustest teavitamine

Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule juurdepääsuteenuste turul – ja lairiba juurdepääsu turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsused on tehtud avalikkusele kättesaadavaks 12. novembril 2013 aadressil http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13968.

Juhindudes elektroonilise side seaduse § 49 lõikest 1, tunnistas Konkurentsiameti neil turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks Elion Ettevõtted AS-i.