EST | ENG  

Konkurentsiamet

Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 10 000 MWh)

Konkurentsiamet on koostanud analüüsi "Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 10 000 MWh)". Analüüsis soovitatakse võtta võrgupiirkondades selge suund vabaturu korraldusele ja muuta kaugkütteseadust selliselt, et organiseeritud viisil ja mõistliku üleminekuperioodi jooksul lõpetatakse aastas alla 10 000 MWh müügimahuga võrgupiirkondade hinnaregulatsioon, tühistatakse soojusettevõtjale antud ainuõigused kaugküttepiirkondade kehtestamise näol ning lähtutakse soojuse hinnakujundusel vabaturuprintsiibist.

Riikliku regulatsiooni otstarbekusest väikestes kaugkütte võrgupiirkondades (aastase müügimahuga alla 10 000 MWh) >>>