EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Põhjamaade ja Balti riikide elektroonilise side regulaatorid soovitavad Euroopa Komisjonile mobiilsete seadmete märgistamist

21.-22. mail kohtusid Põhjamaade ja Balti riikide elektroonilise side regulaatorite peadirektorid Norras, Lillesandis. Kohtumisel arutati kiire lairibateenuse tarbimise levikut, mobiilside katvust, sidevõrkude töökindlust ja turvalisust. Arutelu tulemusena teevad kaheksa riiki Euroopa Komisjonile üleskutse parandada läbipaistvust mobiilsete seadmete vastuvõtu kvaliteedi osas.

Taani, Eesti, Soome, Islandi, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi sideregulaatorite peadirektorid otsustasid pöörduda ühiselt Euroopa Komisjoni poole, kuna see teema puudutab tarbijaid kogu Euroopas. Nutitelefonid on signaali vastuvõtmise kvaliteedi osas väga erinevad ja kasutataval seadmel või mobiiltelefonil on suur mõju lõppkasutaja poolt tarbitavale teenusele. Mobiiltelefonide signaali vastuvõtu kvaliteet on mudelite kaupa väga erinev ja sõltub sellest, kuidas telefoni või seadet kasutamise ajal hoitakse. Tarbijal on keeruline enne ostu sooritamist toote kohta sellist informatsiooni saada.

Eelpool nimetatud kaheksa riiki tegid Euroopa Komisjonile ettepaneku luua vastav märgistamissüsteem, mis suurendaks läbipaistvust ja oleks üheks konkurentsi parameetriks.

Täiendav teave:
Rivo Mets
Elektroonilise side osakonna juhataja
Tel: 6672 400
E-post: rivo.mets@konkurentsiamet.ee