EST | ENG  

Konkurentsiamet

Konkurentsiamet soovitab muuta põlevkiviressursi jagamise põhimõtteid

Konkurentsiamet analüüsis põlevkiviressursi jagamise korraldust ning võimalikke tulevikuarenguid. Tänase korralduse järgi on eelistatud juba turul tegutsevad ettevõtjad ning uutel turule tulijatel puudub ligipääs põlevkivivarudele. Amet leidis, et ressursside tõhusama jagamisega saaks ka riik teenida oluliselt rohkem.

Käesoleval hetkel on kogu kaevandada lubatud aastane põlevkivi  kogus nelja kaevandaja vahel ära jagatud, kusjuures ülekaalukalt suurimat osa kaevandamislubadest omab Eesti Energia kontsern. Täna kehtiv maapõueseadus annab uute ressursside jagamisel selge eelise hetkel kaevandamislube omavatele ettevõtjatele. Konkurentsiamet leiab, et hetkel kehtivad eelised tuleks kaotada ja uued load tuleks väljastada läbipaistva enampakkumise teel. „Lähemas tulevikus ei ole küll võimalik olukorda parandada, sest arvestatav võimalus uusi lubasid väljastada tekib kõige varem alates 2020. aastast, kuid praegu on õige aeg küsimusega tegelema hakata,“ kommenteeris analüüsi tulemusi Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Kehtiv põlevkivi kasutamise riiklik arengukava seab üldise suuna põlevkivist toodetud elektri eelistamisele, kuid tänaste kõrgete nafta hindade juures muutub põlevkiviõli tootmine üha kasumlikumaks. Seega väheneb tulevikus ka elektri tootmise konkurentsivõime. Põlevkivienergeetika konkurentsivõime tagamiseks tuleks sätestada selged seadusandlikud põhimõtted ning eraldada selleks vastav põlevkivivaru.

 

Konkurentsiameti analüüs on kättesaadav SIIT

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2420
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee