EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet ei tuvastanud Tallinna linna ja Euroapteegi vahelises koostöös konkurentsi piiravaid tingimusi

Eesti Apteekrite Liit palus Konkurentsiametil kontrollida, kas Tallinna linna pensionilisa saajatele kehtestatud soodustus ravimite ostmisel Euroapteek OÜ apteekidest on kooskõlas konkurentsiseadusega. Käesoleval juhul Konkurentsiamet Tallinna linna ja Euroapteegi vahelises koostöös konkurentsi piiravaid tingimusi ei tuvastanud.


Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti teatel tehti koostööettepanek ainult Euroapteegile. Teised apteegid ei olnud vastava koostöösooviga Tallinna Linnavalitsuse poole pöördunud ning tegemist on linnavalitsuse pilootprojektiga, mille efektiivsust hinnatakse 2013. aasta suvel. Kogutud teabele toetudes leiab Konkurentsiamet, et käesoleval juhul ei piira Euroapteegile Tallinna linna poolt koostöölepinguga antud võimalus, müüa apteegikaupu soodustatud isikute grupile soodustingimustel, apteegiteenuse osutajate vahelist konkurentsi. Konkurentsiametil puuduvad andmed selle kohta, et teiste apteegiteenust osutavatele ettevõtjatele oleks sarnase sisuga koostöö Tallinna linnaga mingil viisil piiratud. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kinnitas Konkurentsiametile, et koostööd ollakse nõus tegema ka teiste apteekidega. Lisaks on apteegiteenuse osutajatel võimalik pensionäridele vm elanike gruppidele soodustust pakkuda ka ilma Tallinna linnaga koostööd tegemata.

Koostöölepingu järgi ei finantseerita soodustingimustel müüki Tallinna linna eelarvelistest vahenditest ning Euroapteek katab soodustingimustel müügi kulu oma vahenditest. Samuti täidab Euroapteek koostöölepingut tasu saamata, õiguseta nõuda linnalt tasu ühegi ülesande täitmise eest. Konkurentsiameti hinnangul ei ole sellised pilootprojektid iseenesest konkurentsi kahjustavad tingimusel, et omavalitsus on hiljem avatud koostööle ka teiste ettevõtjatega.