EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet lõpetas kiirabikonkursi uurimise

Järva ja Jõgeva maavalitsused esitasid 15. jaanuaril Konkurentsiametile ühise taotluse järelevalve läbiviimiseks, milles palusid uurida nn. kiirabikonkursi asjaolusid. Konkurentsiamet ei tuvastanud menetluse käigus konkurentsiseaduse rikkumist.

Terviseamet otsustas alates 2014. aasta 1. jaanuarist tuntavalt vähendada kiirabi teeninduspiirkondade arvu selliselt, et uued teeninduspiirkonnad on senisest oluliselt suuremad.  Kiirabiteenuse osutajate leidmiseks uutes teeninduspiirkondades kuulutati välja konkurss. Enne konkursi välja kuulutamist oli suuremaid kiirabiteenuse osutajaid koondav Eesti Kiirabi Liit esitanud Terviseametile konkursi tingimuste kohta ettepaneku, mille kohaselt oleks suurematele kiirabiteenuse osutajatele tekkinud märkimisväärne eelis. Järva ja Jõgeva maavalitsused palusid Konkurentsiametil uurida nimetatud konkursi asjaolusid.

Konkurentsiameti hinnangul on Eesti Kiirabi Liidu ettepaneku näol tegemist ühe huvigrupi poolse lobitööga Terviseametis. Konkurentsiseaduse alusel ei ole keelatud ettevõtjate ühenduse poolt ettepanekute tegemine konkursi korraldamise tingimuste kohta. Konkurentsiamet peab samas oluliseks, et erialaliidud arvestaksid võimalikult palju oma tegevuses kõigi osapoolte, sh patsientide ja teiste teenuseosutajate huvidega.  Võrreldes Eesti Kiirabi Liidu ettepanekut ning Terviseameti poolt tegelikult kehtestatud konkursi tingimusi, leiab Konkurentsiamet, et need on siiski olulises osas erinevad ning seega ei saa väita, et Terviseamet oleks Eesti Kiirabi Liidu ettepanekust lähtunud.

Kuigi Terviseameti poolt koostatud kiirabiteenuse osutamise konkursi tingimustes on mõningaid sätteid, eelkõige teeninduspiirkondade suurendamine, mis võivad esialgsel vaatlusel olla soodsamad suurematele ettevõtjatele, on need tingimused seotud eelkõige kavandatud kiirabireformiga. Kiirabireformi, sh piirkondade arvu vähendamise näol on tegemist tervishoiupoliitilise valikuga.

Konkurentsiamet märgib, et  kümmet kiirabiteenuse teeninduspiirkonda ei saa pidada toimiva konkurentsi seisukohalt ilmselgelt liiga väikeseks arvuks ning tuleb märkida, et Terviseamet on näinud ette tingimusi liigse turukontsentratsiooni tekkimise vältimiseks. Näiteks on konkursitingimuste kohaselt igal isikul õigus taotleda kuni kahte teeninduspiirkonda.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

Konkurentsiamet

E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee

Tel: 667 2400