EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Gaasi hinna metoodika kavandi konsulteerimine

Konkurentsiamet teatab, et ameti koostatud „Gaasi võrguteenuse hindade arvutamise ühtne metoodika“ kavand on tehtud avalikkusele kättesaadavaks 17. jaanuaril 2013. Metoodika kavandiga saab tutvuda aadressil: http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18309.

Metoodika õige ja õiglase, aga ka otstarbeka rakendamise eelduseks on asjatundlik teave, mida ei pruugi Konkurentsiamet täies ulatuses teada. Seetõttu on antud juhul haldusväliste isikute kaasamine metoodika rakenduspraktika kujundamiseks otstarbekas. Samuti võimaldab kaasamine teavitada reguleeritavas valdkonnas tegutsejaid uue regulatsiooni rakenduspraktikast ning kontrollida, kas reguleeritavas valdkonnas tegutsejad mõistavad valdkonna (kavandatavat) rakenduspraktikat ühtemoodi. Kaasatavatel ei ole küll otsustamisõigust selle üle, milliseks konkreetne metoodika kujuneb, kuid neil on õigus esitada oma seisukohti.

Avalikkusel on õigus esitada metoodika kavandi kohta arvamusi kuni 18. veebruarini 2013. a.

Oma arvamust saab avaldada e-posti aadressil egert dot luukas at konkurentsiamet dot ee.