EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet ei tuvastanud ASi Eesti Post pakiautomaate puudutavas tegevuses konkurentsiseaduse rikkumist

Itella SmartPOST OÜ (SmartPOST) esitas 16.11.2011 Konkurentsiametile kaebuse, milles palus ametil kontrollida, kas AS Eesti Post (Eesti Post) hinnakujundus Post24 teenuse pakkumisel rikub konkurentsiseadust, eelkõige seeläbi, et EP pakub Post24 teenust röövellikult madalate hindadega.

SmartPOST OÜ osutab alates 2009. a algusest üle-Eestilise iseteeninduslike pakiautomaatide võrgu kaudu pakkide edastamise teenust. SmartPOSTil on üle Eesti 62 pakiautomaati, mille kaudu on võimalik pakke saata ja vastu võtta. SmartPOSTi pakiautomaadid asuvad kaubanduskeskustes.

2011. a augustis avas Eesti Post oma pakiautomaatide võrgustiku Post24. Eesti Post on paigaldanud üle Eesti kõige käidavamatesse kohtadesse 50 pakiautomaati, mis asuvad välitingimustes ning see tagab pakiautomaatide ööpäevaringse kasutusvõimaluse. Lisaks on kliendil võimalik Post24 teenuse raames kombineerida Eesti Posti pakiautomaatide kanalit teiste Eesti Posti paki edastamise kanalitega nagu postkontorid ja kuller.

Konkurentsiamet tegi 14.12.2012 otsuse, millega lõpetas SmartPOSTi kaebuse alusel Eesti Posti suhtes läbiviidud haldusmenetluse konkurentsiseaduse § 634 lg 1 punkti 1 alusel seoses sellega, et EP tegevuses puuduvad konkurentsiseaduse rikkumise tunnused.

Amet märkis, et tõhus hinnakonkurents ning sellega kaasnevad madalamad hinnad on üldjuhul tarbijate huvides. Röövellikult madalate hindade rakendamine on pigem erandlik nähtus, mille puhul turguvalitseva ettevõtja poolt rakendatavad madalad hinnad võivad läbi konkurentsi nõrgestamise pikemas perspektiivis tarbijatele kahju tuua. Kahju tarbijatele avaldub röövellikult madalate hindade rakendamise korral selles, et konkurentide turult lahkumise järel on turguvalitseval ettevõtjal võimalik kasutada nõrgenenud konkurentsi ära selleks, et tõsta hindu ning selle kaudu teenitava kõrgema kasumi arvelt tagasi teenida eelnevalt perioodil rakendatud madalate hindade tõttu kantu kahju. Kui konkurendi turult lahkumine on ebatõenäoline, siis ei ole madalate hindade puhul tegemist ettevõtja strateegiaga, mis tarbijaid kahjustaks.

Käesoleval juhul ei ilmnenud haldusmenetluses asjaolusid, mis viitaksid kaubaturu vallutamisele Eesti Posti poolt röövellikult madalate hindade rakendamise kaudu, isegi kui Eesti Post omaks kaubaturul turgu valitsevat seisundit. Arvestades SmartPOSTi ja Eesti Posti turuosade arengut, puudub Konkurentsiameti hinnangul mõistlik perspektiiv, et Eesti Post suudaks oma hinnakujundusega SmartPOSTi positsiooni lähitulevikus sedavõrd nõrgestada, et viimane on sunnitud turult lahkuma.

Konkurentsiameti otsuse avalik versioon avaldatakse ameti kodulehel pärast seda, kui on kindlaks tehtud otsuses sisalduvad ettevõtjate ärisaladused.