EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Jõustus AS-ile Eesti Post konkurentsiseaduse rikkumise eest määratud rahatrahv

Riigikohus otsustas mitte menetleda AS-i Eesti Post kassatsioonkaebust Harju Maakohtu 27.04.2012.a kohtuotsusele. Seega jõustus kohtuotsus, millega Harju Maakohus jättis Konkurentsiameti poolt AS Eesti Post suhtes 16.11.2011 tehtud väärteootsuse konkurentsiseaduse rikkumise osas muutmata, kuid vähendas AS-ile Eesti Post konkurentsiseaduse § 735 lg 2 alusel määratud rahatrahvi 18 000 eurole.

Konkurentsiamet määras 16.11.2011 AS-ile Eesti Post 2010. aasta septembris toime pandud konkurentsiseaduse rikkumiste eest rahatrahvi summas 36 000 eurot. Turgu valitsev AS Eesti Post diskrimineeris kahes erinevas episoodis AS-i Itella Information pakkudes viimasele teenuseid ebasoodsatel tingimustel.

AS Itella Information aitab oma klientidel korraldada postisaadetiste väljasaatmist, näiteks kirju välja trükkides, ümbrikustades, sorteerides jms. Samalaadset teenust osutab ka AS-i Eesti Post tütarettevõtja AS Eesti Elektronpost. AS Itella Information ega AS Eesti Elektronpost kumbki kirju ise laiali ei kanna ja peavad seda teenust ostma mõnelt postiettevõtjalt. AS Eesti Post on ülekaalukalt suurim postiettevõtja Eestis, kes omab ainukesena üleriigilist postivõrku. AS Itella Information peab seega suuremate tellimuste puhul üldjuhul kasutama AS-i Eesti Post teenuseid.

2010. aasta septembris korraldasid Rahandusministeerium nn. eurokalkulaatorite riigihanke ning AS Eesti Energia infosüsteemi vahetusest teavitamise riigihanke. AS Eesti Post pakkus neil hangetel AS-i Eesti Elektronpost ettevalmistatud saadetiste laialiveoks märkimisväärselt soodsamaid tingimusi kui AS-ile Itella Information. Selle tulemusena ei olnud AS Itella Information neil hangetel enam konkurentsivõimeline.

Teate edastas:
Aroonika-Margarita Voites
Välis- ja avalike suhete osakond
Konkurentsiamet
Tel: 667 2400
E-post: aroonika-margarita.voites@konkurentsiamet.ee